בקשה ליישוב סכסוך הינה בקשה המוגשת לבית משפט לענייני משפחה ולא תביעה. עם הגשת הבקשה, הצדדים מופנים ליחידת הסיוע המורכבת […]

המשך לקרוא

בחודש אפריל 2014 ניתנה החלטת בית המשפט לענייני משפחה בעניין קביעת הסדרי ראייה זמניים בין אישה לילדיהם המשותפים שלה ושל […]

המשך לקרוא

במהלך העשורים האחרונים ובעקבות שינויים טכנולוגיים, כלכליים, מדעיים וערכיים שעברו על החברה, אנו עדים לשינויים מבניים בתא המשפחתי המסורתי הכולל […]

המשך לקרוא