א. סרבנות גט- לעיתים וכחלק מהליך הגירושין, מסרב צד בסכסוך הגירושין ליתן גט לצד השני- אם מסיבה לגיטימית, אם בכדי […]

המשך לקרוא

א. הפרת הבטחת נישואין כחוזה מיוחד- הדין בישראל מכיר בהבטחת נישואין כחוזה מיוחד אשר מקנה עילת תביעה בגין הפרתו ומבקש […]

המשך לקרוא