בקרב רבים קיימת הסברה המוטעית, לפיה, הליך פירוד בין בני זוג הינו הליך לוחמני ומייגע, בעיצומו נגררים הצדדים לכדי מלחמת […]

המשך לקרוא

גישור משפחתי הוא הליך פתרון קונפליקטים בין אנשים במשפחה בדרך של הידברות ישירה ובהסכמה, כאשר בסוף ההליך, נערך הסכם עליו […]

המשך לקרוא