בקרב רבים קיימת הסברה המוטעית, לפיה הליך פירוד בין בני זוג הינו הליך לוחמני ומייגע, אף על גבול מלחמת חורמה, […]

המשך לקרוא

מהיכן שואב בית הדין הרבני את סמכותו לדון בתביעות הגירושין, מהן עילות הגירושין העומדות בפני בעלי הדין ו"מירוץ הסמכויות" בעניינים […]

המשך לקרוא

"כי יקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר, וכתב לה ספר כריתות […]

המשך לקרוא

ענייני משפחה, הליכי הגירושין וכל הכרוך להם וכן תחום דיני הירושות והצוואות, הינם שונים באופן מהותי מתחומים משפטיים אחרים, משום […]

המשך לקרוא