סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג – 1953, קובע כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל […]

המשך לקרוא

ע"פ ההלכה אישה שמתאלמנת מבעלה עוד בטרם נולדו להם ילדים, ולבעל המנוח אחים (רווקים או נשואים), על אחי בעלה המת […]

המשך לקרוא

כבר בתחילתו של מאמר זה יצוין כי בעל ו/או אישה יכולים לעתור לבית הדין הרבני בבקשה למתן צו למדור ספציפי, […]

המשך לקרוא

ע"פ ההלכה ממזר הוא אדם שנולד כתוצאה ממעבר על איסור עריות בין גבר ואישה יהודים, בין היתר, מי שנולד לאשת […]

המשך לקרוא

כְּתובָּה היא מסמך משפטי הנלווה לקידושין, שתיקנו חז"ל, ובו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, וכן התחייבותו הכספית במקרה שיחליט הבעל […]

המשך לקרוא

החוק במדינת ישראל קובע כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים שהם אזרחי ותושבי המדינה, מצויים בסמכותם הייחודית של בתי הדין […]

המשך לקרוא