אנשים רבים נוטים להימנע מעריכת צוואה. אחרי הכל, לאף אחד מאתנו לא נעים להכיר בעובדה כי המוות הוא בלתי נמנע. יחד עם זאת, יש לזכור כי עריכת צוואה היא אחד הדברים החשובים ביותר שאדם יכול לעשות עבור יקיריו.

הצוואה הינה מסמך משפטי בו מצווה מוריש מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו. עריכת צוואה המנוסחת באחת הדרכים הקבועות בדין ואשר לא נפל בה כל פגם אשר אינו ניתן לתיקון, תמנע בעתיד מן היורשים טרחה מיותרת ומלחמת ירושה, ותשמר את האינטרסים של המוריש אשר ייהנה משקט נפשי ומביטחון כי לאחר פטירתו יועבר רכושו לידיים הנכונות.

רכושו של אדם שנפטר ולא הותיר צוואה, יחולק ע”פ הוראות חוק הירושה, שם נקבע אופן חלוקת הרכוש בין היורשים החוקיים.

א. חלוקת עיזבון עפ”י חוק הירושה
חוק הירושה, התשכ”ה – 1965 (להלן: “חוק הירושה“) הינו החוק המנחה והמסדיר את ענייני עיזבונו של מוריש.
סעיף 10 לחוק הירושה קובע מיהם אותם היורשים עפ”י דין: מי שהיה במות המוריש בן-זוגו; וילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

חלוקת העיזבון, באין צוואה, נקבעת בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הירושה, ולפיה בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים אשר שייכים למשק הבית המשותף, וכן נוטל משאר העזבון, מחצית באם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים.
עוד מוסיף הסעיף כי אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורים, אלו יטלו שני שליש מהעיזבון, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.

ב. מקצת מהמקרים הנפוצים בהם יש צורך בעריכת צוואה-
הליכי גירושין כידוע עלולים להימשך תקופה לא קצרה, כאשר בזמן זה בני הזוג עדיין נותרים נשואים זל”ז ברישומי משרד הפנים וחלה עליהם חלוקת עיזבון עפ”י חוק הירושה.
ידועים בציבוראו בני זוג נשואיםאשר אינם מעוניינים בחלוקת עיזבון עפ”י חוק הירושה, למשל נוכח רצונם להוריש את עזבונם לאדם אחר, כגון ילדם מחוץ לאותה מערכת זוגית. על אחת כמה וכמה כאשר לבן זוג הנותר בחיים ישנם ילדים ממערכות יחסים קודמות ועל מנת שבסופו של יום חלק מעזבונו של המוריש יוותר אך ורק לילדיו הביולוגים.
בני זוג אשר אינם מעוניינים בחלוקת רכוש עפ”י חוק הירושה ומבקשים לעגן הסדר זמני או תמידי באשר לנכס מסויים, לרבות ע”מ לאפשר לבת הזוג להיוותר בדירת מגורים, שאמורה להתחלק עפ”י חוק הירושה כאמור לעיל.
מוריש המעוניין בחלוקהשונה מהמוצעת ע”י חוק הירושה, למשל בכדי שהיורשים לא יתקלו בבעיות מיסוי.
מוריש המעוניים למנוע מחלוקות בין היורשים העתידיים ולהותיר הוראות ברורות ומדוייקות באשר רצונו של המוריש ואף לכתוב ליורשים דברי אהבה ולהוקיר תודה למי שנחפוץ.

ג. כתיבתה של צוואה-
פרק שלישי לחוק הירושה הוא הקובע את אופן עריכתה של צוואה.
על מנת להימנע ממחלוקות בשעת הצורך חו”ח, את כתיבתה של צוואה יש לעשות באופן ברור ומדוייק ביותר, תוך מתן פרטים נדרשים ופירוט של כלל נכסי המוריש, לרבות מיקומם המדוייק.
צוואה תיחתם ביד המצווה, בפני שני עדים וזאת לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו והעדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. את הצוואה יש להפקיד בידיים נאמנות.

לסיכום:
על מנת להימנע ממחלוקות ומסכסוכי ירושה, יש לערוך ולכתוב את הצוואה באופן ברור ומדויק ביותר. חשוב לזכור, כי עריכת צוואה יכולה להיות עניין מורכב ולכן כדאי שהיא תערך ותנוסח בסיוע מקצועי של עורך דין בעל ניסיון.