ביום 19.7.2017 קבע בית המשפט העליון בפסק דין מהפכני, כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדים קטינים בגילאים 6-15 (בלבד נכון לעת כתיבת מאמר זה), תוך שחלוקת החיוב בניהם תקבע בהתאם ליכולותיהם הכלכליות מכלל המקורות. כך, במקרים של משמורת פיזית משותפת – קיום זמני שהות עם הקטינים באופן זהה לשני ההורים, יופחתו דמי מזונות הקטינים בהם נושא האב, כאשר אם להורים הכנסות זהות – אפשרי שכל הורה ישא במזונותיו, היינו, לא יועברו תשלומי מזונות מהאב לאם.

במקרה של משמורת פיזית משותפת והכנסה של הורים דומה, לא ישולמו דמי מזונות שוטפים וכל אחד מההורים יממן את צרכיהם השוטפים של הילדים בעת שהותם עימו.כמו כן, ייקבע מנגנון מרכזי אחד אשר ירכז את תשלום ההוצאות הנוספות של הקטינים, כגון הוצאות חינוך והוצאות רפואיות, כאשר ההורה השני יעביר להורה המשלם מחצית מהוצאות אלו. וכן, כל הורה יישא בהוצאות המדור של הילדים.

פסק הדין המעלף אשר מתפרס על 119 עמודים, מעלה על נס את עיקרון השוויון שהינו מהחשובים שבערכינו החוקתיים והוא המצפן לפרשנותם של דברי החקיקה כולם. פסק הדין קובע כי עיקרון טובת הילד בחלוקה שוויונית של האחריות בין שני הוריו ומציין כי ישנם מחקרים אשר מוכיחים כי מעורבות שני ההורים בחיי ילדיהם, חרף פרידתם, מיטיבה עם הילדים.

עם התקדמות השנים, עינינו רואות כי אבות רבים מעוניינים לקחת חלק משמעותי יותר בגידול ילדיהם, בעוד ישנן אמהות אשר בוחרות שלא לוותר על קריירה והסדר המשמורת הפיזית המשותפת מתאים בעניינם.

יחד עם זאת, בשל ביטול מזונות במשמורת פיזית משותפת בנס, פסק הדין מעלה חשש לא מבוטל, שכן אבות עשויים לנסות ולנצל מצב זה לקבלת משמורת פיזית משותפת על ילדיהם, ולו על מנת שלא לשלם בעבור מזונותיהם החודשיים ועל מנת לנסות ולהכניע את הצד השני לתכתיבים בלתי סבירים.

משכך, בית המשפט מחויב לבצע בדיקה קפדנית של טובת הילד לצורך הכרעה בסוגיית המשמורת, ובפסק הדין נקבעו קווים מנחים בעניין זה על מנת לבחון את טובת הילדים ואת רצונם הכן של מי מהצדדים בבקשה כזו או אחרת, כאשר חשוב לציין כי משמורת משותפת היא למעשה מתווה אשר אינו מתאים לכל הצדדים אשר נפרדים ויש לבחון את יכולתם של ההורים לעמוד בהסדר זה וההשלכות על רווחת הילדים- כל מקרה לגופו.