אפריל 2015: מגזין לשכת עורכי הדין “הפרקליטים” מדור הבטחה :

בחירתן של עורכת הדין הדס ויינפלד רוסו ועורכת הדין קרן רז כעורכות דין מבטיחות ומובילות, הזוכות להערכה רבה בתחומן.

נובמבר 2014: כנס לשכת עורכי הדין – באילת

עו”ד קרן רז מרצה בפני עורכי הדין על סעדים זמניים בהליכי משפחה

מינוי עורכת הדין הדס ויינפלד רוסו כסגנית יושב ראש הועדה לדיני משפחה של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב והמרכז

מרץ 2015 – לשכת עורכי הדין בתל אביב

ערב עיון לעורכי דין צעירים בנושא: עריכת הסכמים בין בני זוג

מרצה: עורכת הדין קרן רז