מי זכאי למזונות ילדים? מי קובע את גובה מזונות הילדים? עד איזה גיל משלמים מזונות ילדים והאם הסכום שנפסק הינו סופי? האם אב אשר פוטר מעבודתו חייב בתשלום מזונות ילדיו? מהי תופעת בן מורד והשפעותיה לעניין גובה דמי המזונות?

מה נכלל במסגרת החיוב במזונות אישה? עד מתי על הבעל לשלם את מזונות האישה? במה מתחשבים לצורך קביעת גובה מזונות אישה? האם אישה שבגדה בבעל זכאית למזונות אישה?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.

[vc_posts_grid loop="size:10|order_by:date|post_type:post|categories:43" grid_columns_count="3" grid_layout="title|link_post,image|link_post,text|excerpt,link" grid_link_target="_self" grid_layout_mode="fitRows"]