מי זכאי למזונות ילדים? מי קובע את גובה מזונות הילדים? עד איזה גיל משלמים מזונות ילדים והאם הסכום שנפסק הינו סופי? האם אב אשר פוטר מעבודתו חייב בתשלום מזונות ילדיו? מהי תופעת בן מורד והשפעותיה לעניין גובה דמי המזונות?

מה נכלל במסגרת החיוב במזונות אישה? עד מתי על הבעל לשלם את מזונות האישה? במה מתחשבים לצורך קביעת גובה מזונות אישה? האם אישה שבגדה בבעל זכאית למזונות אישה?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.

משמורת משותפת וההשפעה על חיוב מזונות הילדים

ביום 19.7.2017 קבע בית המשפט העליון בפסק דין מהפכני, כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדים קטינים בגילאים 6-15 […]

מזונות ילדים בקיום משמורת משותפת כאשר הכנסתם של ההורים דומה

לאחרונה ובצעד תקדימי, דחה בית המשפט לענייני משפחה תביעה שהוגשה ע”י אישה למזונות ילדים לאור העובדה כי שני ההורים מקיימים […]

מזונות קטינים

א. הדין- “אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים… לפי הוראות הדין האישי החל עליו” כך קובע סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני […]