מי הם ידועים בציבור? כיצד ניתן להוכיח את מעמדם? מהן הזכויות והחובות של הידועים בציבור בהליכי פירוד? האם ניתן להחיל חובות וזכויות של בני זוג נשואים על ידועים בציבור? האם דרושה תקופת מינימום של חיים משותפים כדי לזכות בהכרה של “ידועים בציבור”? כיצד יחולק הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של ידועים בציבור

[vc_posts_grid loop=”size:10|order_by:date|post_type:post|categories:49″ grid_columns_count=”3″ grid_layout=”title|link_post,image|link_post,text|excerpt,link” grid_link_target=”_self” grid_layout_mode=”fitRows”]