סעד זמני הוא צו ביניים המבטיח את מימוש פסק הדין שייקבע בעתיד ובא לעולם בכדי לשמור על מצב קיים או להפסיק מיידית מצב בלתי נסבל אליו נקלע מבקש הצו. הסעד הזמני מיועד בכדי לגשר על האינטרסים של הצדדים ממועד הגשת התביעה (שבעה ימים טרם הגשת התביעה) ועד למתן ספק דין סופי בתביעה.

מהו צו עיקול זמני? מהו צו עשה? מהו צו מניעה? מהו צו מרווה? מהו צו לשמירת זכויות? מתי תוגש בקשה לפסיקת מזונות זמניים ומדוע? כיצד ניתן לגלות זכויות שהוסתרו ע”י אחד הצדדים?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.

[vc_posts_grid loop=”size:10|order_by:date|post_type:post|categories:56″ grid_columns_count=”3″ grid_layout=”title|link_post,image|link_post,text|excerpt,link” grid_link_target=”_self” grid_layout_mode=”fitRows”]