מהו הסכם ממון-
הסכם ממון הוא הסכם המסדיר את ענייני הרכוש, הכספים וכן עניינים נוספים עליהם מחליטים בני הזוג, עניינים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת במידה וקשר הנישואין יגווע ובני הזוג יחליטו להתגרש.

במקרים בהם למי מבני הזוג רכוש מלפני הנישואין, כדוגמת דירת מגורים, כספים, מניות ועוד, חשוב לכרות הסכם ממון משום שקיימת פסיקה רבה הקובעת כי די בהוכחת עובדות מסוימות כדי שרכוש זה עשוי להיות שייך לבני הזוג גם יחד.

חרף העובדה כי הסכם הממון מסדיר את ענייני בני זוג עת פרידתם, ישנה חשיבות רבה בכריתתו דווקא בשלבים הראשונים של חיי הזוגיות, וזאת מן הטעם הפשוט כי בשלב זה נמצאים בני הזוג בשיא אהבתם ופריחתם וככאלו עורכים את ההסכם תוך התחשבות והבנה זה בזו ולא כאשר כל אחד מבני הזוג עסוק בדאגה לאינטרסים שלו.

כריתתו של הסכם ממון בתחילת חיי הזוגיות, עשויה להפחית את הרגשות השליליים ואת הפגיעה בבני המשפחה, אשר למרבית הצער, הינם חלק בלתי נפרד מהליך פירוק התא המשפחתי.

אין ספק בכך שחתימה על הסכם ממון, הינה צעד חשוב ביותר, אשר עשוי לקבוע את דרך חלוקת הרכוש של בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין, בהסדר השונה מברירת המחדל של חוק יחסי ממון. משכך, ישנה חשיבות רבה לעריכתו במשרד עורכי דין המתמחה בתחום זה כדי לבחון הצורך בעריכת הסכם ממון ובמידה וישנו – לעורכו באופן מקצועי וכדין.