האם ניתן להגר לחו”ל עם ילד לאחר גירושין? מה הדין לגבי מקרים בהם אחד ההורים אינו מסכים להגירת הילד? מה השיקולים המרכזיים המנחים את בית המשפט בבואו לפסוק בתביעת הגירה? מהן ההשלכות העשויות לנבוע מהגירת ילד לחו”ל וניתוקו מאחד מהוריו? כיצד לפעול במקרה שבו אחד ההורים מסרב להשיב את הילד למדינה בה גדל? האם מדינת ישראל חתומה על האמנה להשבת ילדים חטופים מחו”ל ומחויבת לפעול ע”פ האמור באמנה? מהו פרק הזמן שבו ניתן להגיש תביעה להשבת ילד חטוף ע”פ אמנת האג וכיצד עושים זאת?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.

[vc_posts_grid loop=”size:10|order_by:date|post_type:post|categories:52″ grid_columns_count=”3″ grid_layout=”title|link_post,image|link_post,text|excerpt,link” grid_link_target=”_self” grid_layout_mode=”fitRows”]