מהו הליך הגישור? עבור מה נועד הליך הגישור? מהם היתרונות בניהול הליך הגישור? מהי התייחסות בית המשפט לענייני משפחה להליך הגישור? איך מתנהל הליך הגישור?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.

  • הליך גישור משפחה

    בקרב רבים קיימת הסברה המוטעית, לפיה, הליך פירוד בין בני זוג הינו הליך לוחמני ומייגע, בעיצומו נגררים הצדדים לכדי מלחמת […]
    Read more
  • גישור משפחתי – שלום בית \ גירושין

    גישור משפחתי הוא הליך פתרון קונפליקטים בין אנשים במשפחה בדרך של הידברות ישירה ובהסכמה, כאשר בסוף ההליך, נערך הסכם עליו […]
    Read more