גישור משפחתי הוא הליך פתרון קונפליקטים בין אנשים במשפחה בדרך של הידברות ישירה ובהסכמה, כאשר בסוף ההליך, נערך הסכם עליו חותמים הצדדים כאשר לאחר מכן, מועבר ההסכם לבית המשפט לענייני משפחה/ בית הדין הרבני לצורך אישורו ומתן תוקף משפטי.

גישור משפחתי הוא ההליך המומלץ לבני זוג המצויים בקונפליקט ומעוניינים להימנע מפנייה לערכאות משפטיות ומפתיחה בהליכים משפטיים האחד כנגד השנייה.

הליך הגישור מתבצע תוך הבנה כי כאשר בני הזוג מצויים בסכסוך, עליהם להגיע להבנות ולהסכמות באמצעות ויתור של כל אחד מהם על מה שפחות חשוב לכל אחד מהם אך חשוב יותר לצד השני, תוך התחשבות הדדית, כבוד וראיית טובת הילדים לטווח הרחוק.

גישור משפחתי לשלום בית:
נועד לבני זוג המצויים בקונפליקט אך מעוניינים להמשיך בחייהם הזוגיים תוך פתרון הקונפליקט, גיבוש הסכמות ביניהם לצורך חזרה לחיים משפחתיים שלווים וחתימה על הסכם שלום בית לחילופין גירושין שבו מסדירים הצדדים את כל העניינים שביניהם, לרבות, ענייני רכוש, מזונות ילדים, משמורת והסדרי ראייה, למקרה שבו חלילה שלום הבית לא יצלח והם יחליטו להיפרד זה מזו ולסיים את נישואיהם. המטרה היא כמובן לערוך הסכם הוגן שיהיה מקובל על שני הצדדים, על מנת לצמצם את המחלוקות ביניהם במקרה שהליך שלום הבית לא יצלח.

גישור משפחתי לגירושין:
נועד לבני זוג אשר החליטו לסיים את נישואיהם ומעוניינים להיפרד האחד מהשנייה בדרך מכובדת וראויה. הליך הגישור מאפשר לבני הזוג לשוחח יחד עם המגשרת, אשר מסייעת להם לפתח שיחה על האינטרסים של כל אחד מהם, ומספקת לצדדים את הכלים באמצעותם יימצאו הפתרונות שיענו על האינטרסים של כל אחד מבני הזוג בדרך מהירה, החוסכת כסף רב ועוגמת נפש לכל אחד מבני הזוג. במהלך ההליך עורכת המגשרת הסכם גירושין כולל, שבו מגובשות ההסכמות אליהן הגיעו בני הזוג המעוניינים בפרידה, הסכם הגירושין נחתם על ידם ומועבר לאישור ולמתן פסק דין ע”י בית משפט לענייני משפחה/ בית דין רבני.

הליך גישור נותן מענה מצוין לצדדים שמעוניינים לשוחח ולדון על תנאי הסכם הגירושין מחוץ לכותלי בית המשפט, והוא למעשה, פתרון המהווה דרך יעילה, קצרה וחסכונית לסיום המשבר אליו נקלעים זוגות רבים, בהשוואה להגשת תביעות לבתי המשפט/בתי דין רבניים.

הגישור במשרדנו מתנהל בליווי מקצועי צמוד של צוות מגשרות, ומהווה דרך אלטרנטיבית לסיום הסכסוך.