מהי אפוטרופסות? מהם המקרים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס ובעבור מי? מהם תפקידי האפוטרופוס? האם מינוי אפוטרופוס הוא קבוע/ זמני? האם ניתן לבטל מינוי אפוטרופוס?

האם אפוטרופוס חייב להיות בן משפחה? באלו מקרים ימונה אפוטרופוס חיצוני?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.

[vc_posts_grid loop=”size:10|order_by:date|post_type:post|categories:57″ grid_columns_count=”3″ grid_layout=”title|link_post,image|link_post,text|excerpt,link” grid_link_target=”_self” grid_layout_mode=”fitRows”]