מהי אפוטרופסות? מהם המקרים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס ובעבור מי? מהם תפקידי האפוטרופוס? האם מינוי אפוטרופוס הוא קבוע/ זמני? האם ניתן לבטל מינוי אפוטרופוס?

האם אפוטרופוס חייב להיות בן משפחה? באלו מקרים ימונה אפוטרופוס חיצוני?

על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמרים שלפניכם.